Co diagnozuje badanie dna oka?

Pogorszenie się ostrości widzenia lub nieprawidłowości w postrzeganiu barw mogą być powodem do tego, by lekarz prowadzący zalecił wykonanie badania dna oka. Nie są to jednak jedyne wskazania do przeprowadzenia opisywanego sprawdzenia. O tym, kiedy pacjent kierowany jest na badanie dna oka, opowiemy w dalszej części przygotowanego przez nas artykułu. Jednocześnie wyjaśnimy, jakie choroby można dzięki niemu wykryć.

 

Jakie są najczęstsze wskazania do przeprowadzenia badania dna oka?

Przed 40. rokiem życia badanie dna oka powinno być wykonywane profilaktycznie raz na trzy lata. W przypadku osób w wieku od 40 do 50 lat sprawdzenie jest konieczne raz na dwa lata, a w przypadku pacjentów mających więcej niż 50 lat – raz w roku. Jeżeli jednak dostrzeżone zostaną niepokojące objawy, lekarz okulista zleca wykonanie opisywanego badania od razu, w trakcie odbywanej w jego gabinecie wizyty. Do najczęstszych wskazań do przeprowadzenia badania dna oka należy między innymi:

  • nadciśnienie tętnicze,
  • cukrzyca,
  • miażdżyca,
  • udar mózgu,
  • choroby ośrodkowego układu nerwowego,
  • ubytki w polu widzenia,
  • osłabiona ostrość wzroku.

 

Jakie choroby można wykryć dzięki badaniu dna oka?

Badanie dna okna nie jest skomplikowane, choć dobrze pamiętać o tym, że wymaga podania kropli rozszerzających źrenicę i upośledzających widzenie – co uniemożliwia prowadzenie auta przed kilka godzin po jego przeprowadzeniu. Dzięki niemu możliwe jest wykrycie takich chorób jak cukrzyca, miażdżyca, białaczka, nadciśnienie, anemia, zaburzenia funkcjonowania siatkówki, guz mózgu, a także choroby wzroku (między innymi jaskrę) oraz zaburzenia o podłożu neurologicznym. Kluczowa jest jednak odpowiednio poprowadzona diagnostyka, na którą poza badaniem dna oka składa się kilka innych czynności.