Badanie dna oka w Poznaniu

Zapraszamy na badanie dna oka w Poznaniu, które zwane jest inaczej oftalmoskopią. Trwa zaledwie kilka minut i jest bezbolesne. Dzięki temu badaniu lekarz może ocenić siatkówkę, plamkę żółtą, tarczę nerwu wzrokowego oraz naczynia krwionośne. Warto wiedzieć, że badanie dna oka pozwala na rozpoznanie zmian w dnie oka, co ma kluczową rolę we wczesnym wykrywaniu nieprawidłowości, a także przekłada się na możliwość dodatkowej szczegółowej diagnostyki i szybkiego wdrożenia leczenia. 

 

Najczęstsze wskazania do badania dna oka

Decyzję o przeprowadzaniu badania dna oka podejmuje lekarz okulista. W ramach profilaktyki powinno odbywać się regularnie – zależnie od wieku: przed 40. rokiem życia raz na trzy lata; pomiędzy 40. a 50. rokiem życia raz na dwa lata; po 50. roku życia rokrocznie.

Do wykonania oftalmoskopii wskazaniem jest osłabienie ostrości wzroku oraz zaburzenia w widzeniu barw. U pacjentów mogą pojawiać się również inne problemy z widzeniem w tym: linie lub czarne punkty w polu widzenia lub gorsze widzenie jednym z oczu. W każdym z tych przypadków trzeba niezwłocznie udać się na konsultację do okulisty.

 

Najczęstszymi wskazaniami ze strony chorób ogólnoustrojowych są:

  • choroby naczyniowe – m.in.: nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, cukrzyca;
  • choroby neurologiczne – m.in.: udar mózgu, choroby ośrodkowego układu nerwowego,
  • choroby oczu – m.in.: ubytki w polu widzenia, osłabiona ostrość wzroku, zaburzenia widzenia barw, krzywienie się linii, gdy chory widzi czarne punkty oraz nasilone błyski światła;
  • urazy głowy, 
  • guzy wewnątrzczaszkowe, 
  • zaburzenia równowagi, 
  • nawracające bóle głowy, 
  • krótkowzroczność powyżej 3,5 dioptrii,  
  • profilaktycznie (regularne badanie kontrolne co 2-3 lata).  

 

Oczywiście, lekarz okulista może na podstawie indywidualnej decyzji zdecydować się o wykonaniu badania dna oka z innych powodów. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami pracującymi w NSZOZ Oftalmus.

 

Chcesz przeprowadzić badanie dna oka w Poznaniu?

Zgłoś się do nas!