Leczenie jaskry w Poznaniu

W NSZOZ Oftalmus zapraszamy na leczenie jaskry w Poznaniu. Warto wiedzieć, że jaskra to nie jedna choroba, lecz grupa chorób, których wspólną cechą jest postępujący zanik nerwu wzrokowego (tzw. neuropatia jaskrowa). W jej wyniku może nastąpić całkowita i nieodwracalna utrata wzroku. Dlatego tak ważna jest profilaktyka i regularne kontrole – zwłaszcza dla osób po 40. roku życia.

 

Co warto wiedzieć na temat jaskry?

Aby zrozumieć, w jaki sposób jaska uszkadza wzrok, trzeba więcej dowiedzieć się o nerwie wzrokowym. Jest on bezpośrednim łącznikiem pomiędzy okiem a mózgiem. Najczęściej oko przyrównuje się do kamery, która utrwala obraz na swoim dnie. Wyścielone jest ono siatkówką, której warstwa komórek światłoczułych porównać można do taśmy filmowej. Aby zarejestrowany przez nas obraz mógł zostać zobaczony, musi dotrzeć do mózgu. Dlatego przekazywany jest za pomocą nerwu wzrokowego, który można do kabla elektrycznego utworzonego z powiązanych w wiązki przewodów (włókna nerwowe siatkówki). To one są jej wypustkami i tworzą powierzchowną warstwę dna oka.

W jaskrze dochodzi do zaniku poszczególnych pęczków włókien nerwowych, co powoduje utratę części postrzeganego obrazu. Tak powstają ubytki w polu widzenia. Postępujące obumieranie włókien nerwowych siatkówki prowadzi do stopniowego poszerzania się tych ubytków, a w zaawansowanej formie do całkowitej utraty widzenia przez chore oko. Główny czynnikiem powodującym zanik warstwy włókien nerwowych siatkówki jest zbyt wysokie dla danego oka ciśnienie wewnątrzgałkowe.

 

Ciśnienie wewnątrzgałkowe w przebiegu jaskry

Trzeba zaznaczyć, że prawidłowe ciśnienie wewnątrzgałkowe jest niezbędne do funkcjonowania oka, którego ścianki muszą być gładkie i napięte. W oku produkowana jest ciecz wodnista, której odpływ jest niezwykle ważny w odżywianiu optycznych elementów oka, takich jak soczewka i rogówka, które nie są wyposażone we własne naczynia krwionośne. Ciśnienie w oku jest prawidłowe, gdy ciecz wodnista jest produkowana z taką samą prędkością, z jaką odpływa.

Bezpieczne ciśnienie w oczach chorych na jaskrę powinno być niższe niż w oczach osób zdrowych. Obniżenie powinno być tym większe, im bardziej zaawansowane jest jaskrowe uszkodzenie nerwu wzrokowego. Warto zaznaczyć, do na powstawanie uszkodzeń mają wpływ również czynniki dodatkowe, takie jak: niedokrwienie siatkówki i nerwu wzrokowego spowodowane zaawansowaną miażdżycą, zbyt niskim ciśnieniem tętniczym krwi lub źle leczonym nadciśnieniem, udarem mózgu, zawałem serca lub niedokrwistością (tzw. anemią). W przypadku występowania tych czynników nawet standardowe ciśnienie wewnątrzgałkowe może być za wysokie i prowadzić do jaskrowego zaniku nerwu wzrokowego.

 

Chcesz rozpocząć leczenie jaskry w Poznaniu?

Skontaktuj się z nami!