Jak wykonuje się iniekcje doszklistkowe?

Iniekcje doszklistkowe to jedna z najbardziej zaawansowanych i skutecznych metod leczenia chorób siatkówki, takich jak np. AMD czy cukrzycowa retinopatia. W niniejszym artykule przyjrzymy się, jak wykonuje się te iniekcje, jakie są ich wskazania oraz potencjalne ryzyko i korzyści związane z tym zabiegiem.

 

Wskazania do iniekcji doszklistkowej

Iniekcje doszklistkowe są stosowane w celu leczenia różnych schorzeń siatkówki, które mogą prowadzić do utraty wzroku. Najczęściej wykorzystuje się je w przypadku następujących chorób oczu, takich jak starcze zwyrodnienie plamki żółtej (AMD), obrzęk plamki żółtej, cukrzycowa retinopatia czy zakrzepica żył siatkówki. Zabieg ten polega na podaniu leków bezpośrednio do wnętrza oka, co pozwala na szybkie i skuteczne działanie terapeutyczne.

 

Przebieg zabiegu iniekcji doszklistkowej

Zabieg iniekcji doszklistkowej jest wykonywany przez naszego specjalistę okulistę w Poznaniu, który posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Przed rozpoczęciem zabiegu oko pacjenta jest dokładnie badane, a następnie poddawane lokalnej anestezji w celu zminimalizowania bólu.

Podczas iniekcji doszklistkowej lekarz wprowadza cienką igłę przez białkówkę oka, omijając rogówkę i soczewkę, aż do wnętrza ciała szklistego. Następnie za pomocą strzykawki podaje lek bezpośrednio do tej struktury oka. Po wykonaniu iniekcji igła jest delikatnie wycofywana, a miejsce wkłucia dezynfekowane.

 

Leki stosowane w iniekcjach doszklistkowych

W zależności od schorzenia, na które leczenie są stosowane iniekcje doszklistkowe, lekarz może zastosować różne leki. Najczęściej używane są tzw. anty-WEGF (inhibitory czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego), takie jak ranibizumab, bevacizumab czy aflibercept. Te substancje hamują rozwój nowych, nieprawidłowych naczyń krwionośnych oraz zmniejszają przesiąkanie płynów z istniejących naczyń, co prowadzi do ustabilizowania lub poprawy ostrości wzroku.

 

Ryzyko i korzyści związane z iniekcjami doszklistkowymi

Iniekcje doszklistkowe są uważane za stosunkowo bezpieczne i skuteczne, jednak jak każdy zabieg medyczny, wiążą się z pewnym ryzykiem. Najczęściej występującymi powikłaniami są krwotok do wnętrza oka, infekcje, zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego czy uszkodzenie siatkówki. W rzadkich przypadkach może dojść nawet do utraty wzroku. Niemniej jednak korzyści płynące z iniekcji doszklistkowych często przewyższają potencjalne ryzyko, zwłaszcza gdy chodzi o leczenie chorób, które mogą prowadzić do trwałej utraty wzroku.

 

Po zabiegu iniekcji doszklistkowej

Po wykonaniu iniekcji doszklistkowej w Poznaniu pacjent powinien pozostać pod opieką lekarza okulisty, który będzie monitorować stan jego oka oraz ewentualne efekty uboczne. W niektórych przypadkach konieczne może być przeprowadzenie kilku kolejnych iniekcji w celu osiągnięcia optymalnych rezultatów terapeutycznych.

Iniekcje doszklistkowe to nowoczesna metoda leczenia schorzeń siatkówki, która pozwala na skuteczne podanie leków bezpośrednio do wnętrza oka. Mimo pewnego ryzyka powikłań zabieg ten jest uważany za bezpieczny i skuteczny sposób leczenia wielu chorób oczu, które mogą prowadzić do utraty wzroku.